Зареждане...

Няма активни спектакли към това събитие!

Детайли за събитието

"Криворазбраната цивилизация"

мюзикъл

музика Дечо Таралежков,  текст Добри Войников

 

В сценичен вариант, мюзикълът се поставя за пръв път от

Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ – Велико Търново

 

ПОСТАНОВЪЧЕН ЕКИП:

 

сценарий и режисура - Борис Дюлгеров

диригент - Васил Вълчев

сценография и костюми - Лидия Къркеланова

хореография -  Катя Богданова

хормайстор - Яница Брънзелова

корепетитор – Росица Тарапанова

 

 

Действащи лица и изпълнители:

 

ЗЛАТА     със специалното участие на Албена Михова

Хаджи Коста                            Виктор Терзийски

Анка                                       Полина Петкова

Марийка                                  Дария Йорданова

Баба Стойна                             Ивелина  Иванова

Димитраки                               Йордан Чейреков

Маргариди                                Милен Иванов

Митьо                                     Георги Гърланов

Георги                                                        Ивайло Цачев

ПенчО                                      Цветомил Йорданов

РайчО                                      Георги Тодоров

СЕЛЯНКА                                   Силвия Шекилова

Оркестър, хор и балет на МДТ „К. Кисимов“.

Мюзикълът е създаден по оригиналния текст на Добри Войников, в който умело е вплетена музиката на Дечо Таралежков. Всеки един от героите е колоритно охарактеризиран със своя музикална тема, която в много случаи е поставена на фолклорна основа, но присъстват и елементи на навлизащите модерни за времето си европейски танци. Включени са и хорови напеви от българския фолклор, търсейки един общ художествен израз, за да внуши посланията на времето, на епохата, с препратка към  днешния ден.

Драматургичният конфликт в мюзикъла ,,Криворазбраната цивилизация” се изгражда в противопоставянето на родно и чуждо, като всеки от героите има своя собствена представа за българското и европейското. Пречистващата сила на смеха е в основата на изобличаването на псевдо европейските маниери. Комичните ситуации преминават в остро саркастично изобличаване на човешките слабости.